Rok: 15. jul 2016.

Konkurs za nagradu „Dr Eso Sadiković“ 2016.

Upravni odbor Fondacije „Dr Eso Sadiković“ raspisao je književni konkurs za nagradu „Dr Eso Sadiković“ za 2016. godinu.

1. Nagrada se dodjeljuje za kraće književne forme protkane humorom i satirom.

2. Od prispjelih radova žiri će izabrati dva najbolja rada, novčano ih nagraditi i to:

– Prva nagrada u iznosu od 1000 KM,
– Druga nagrada u iznosu od 500 KM.

3. Konkurisati za nagradu mogu samo neobjavljeni radovi napisani na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku.

4. Radovi se šalju u elektronskoj formi.

5. Radove slati na adresu: knjizevnanagrada2016@gmail.com, a ključ šifre i lične podatke na istu adresu u e-mail-u pod naslovom „Ključ šifre“.

6. Krajnji rok za dostavljanje radova je 15. juli 2016. godine a svi radovi pristigli nakon tog datuma ulaze u kunkurenciju za nagradu iduće godine.

7. Nagrađeni autor svoja autorska prava prenosi na Upravni odbor, a ostale radove poslane na konkurs Upravni odbor može objavljivati bez posebnog odobrenja autora.

8. Tročlani žiri odlučuje o dobitniku/dobitnici nagrade većinom glasova.

9. Nagrada se dodjeljuje 5. avgusta na kulturnoj manifestaciji u Prijedoru „Sjećanje na dr Esu Sadikovića“

Upravni odbor Fondacije „Dr Eso Sadiković“