Рок: 15. август 2016.

Конкурс „Слободан Стојановић“ за необјављену драму

Конкурс „Слободан Стојановић“

Народна библиотека „Илија М. Петровић“ из Пожаревца расписује наградни конкурс „Слободан Стојановић“ за најбољу необјављену драму.

О добитнику награде одлучиваће стручни жири.

Награда обухвата објављивање драме, доделу Повеље „Слободан Стојановић“ и новчани износ.

Радове слати у три примерка под шифром, од дана објављивања до 15. августа 2016. године, на адресу:

Народна библиотека „Илија М. Петровић“
Дринска 2
12000 Пожаревац

са назнаком: „Конкурс за драму“.

Решење шифре доставља се уз текст у затвореном коверту.

Рукописи послати на Конкурс се не враћају ауторима.

Резултати Kонкурса биће објављени до 30. септембра 2016. године.

Информације на тел: 012/221-957, 531-929.

Контакт особа: Татјана Живковић.