Rok: 15. septembar 2016.

Književni konkurs „Ulaznica 2016“

Časopis „Ulaznica“

Časopis Ulaznica i Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“ iz Zrenjanina raspisuju književni konkurs „Ulaznica 2016“ za NEOBJAVLJENE priče, pesme i eseje.

Pravo učešća na književnom konkursu „Ulaznica 2016“ imaju svi autori/ke koji pišu na bhsc jeziku.

Radovi se primaju do 15. septembra 2016. godine na adresu:

Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“
Trg slobode 2
23000 Zrenjanin
Srbija

sa naznakom: za Konkurs Ulaznica 2016.

Radovi se ne mogu slati putem e-mail-a. Tekst se smatra objavljenim ukoliko se nalazi u knjizi, časopisu i/ili na internetu pre objavljivanja saopštenja žirija Književnog konkursa Ulaznica 2016.

Otkucani ili odštampani radovi potpisuju se šifrom, a rešenje šifre sa ličnim podacima, adresom, brojem telefona i e-mail adresom autora/ke šalje se u posebnoj koverti koji se prilaže uz radove.

Očekuje se da stigne najviše do 5 pesama, 3 priče i 3 eseja, s tim da je moguće konkurisati u sve tri kategorije. Dužina pojedinačne priče ili eseja ne može da prelazi 15.000 slovnih mesta, uključujući i razmake. Rukopisi se šalju u tri primerka. Rukopisi se ne vraćaju.

Odluku o nagradama koje se sastoje od novčanog iznosa, diplome i objavljivanja u posebnom broju „Ulaznice“ doneće žiri koji će imenovati redakcija časopisa.

Proglašenje dobitnika i uručenje nagrada obaviće se na završnoj svečanosti u Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin“, u Zrenjaninu, u petak, 16. decembra 2016. godine, u 19 časova. Tom prilikom biće promovisan broj „Ulaznice“ u kojem će biti objavljeni nagrađeni i pohvaljeni radovi.

Za bliža obaveštenja obratite se na telefon +38123566210 ili na e-mail adresu zrulaznica@gmail.com.