Rok: 26. avgust 2016.

Likovni konkurs „Matiću u čast“ 2016.

Muzej „Horeum Margi - Ravno“ Ćuprija

Poziv za učestvovanje u likovnom konkursu „Matiću u čast“ u okviru 35. Matićevih dana u Ćupriji:

Poštovani,

Pozivamo vas da učestvujete na konkursu „Matiću u čast“ koji se organizuje u okviru obeležavanja tradicionalne kulturne manifestacije „Matićevi dani“.

Na konkurs mogu odgovoriti likovni umetnici iz Srbije bez obzira na nivo likovnog obrazovanja. Tema izložbe je stvaralaštvo Dušana Matića ili nadrealizam generalno. Tehnika i format nisu ograničeni, a jedan autor na konkursu može učestvovati sa najviše tri rada. Radove je potrebno poslati na adresu:

Muzej „Horeum Margi – Ravno“
Jovana Kursule br. 2
35230 Ćuprija

do 26.08.2016. godine.

Prijave koje stignu nakon završetka konkursa neće ući u razmatranje.

Konkursna dokumentacija sadrži:

– Popunjenu prijavu
– Biografiju autora
– Digitalnu reprodukciju rada sa kojim se konkuriše (JPG 300dpi)

Dušan Matić, član Srpske akademije nauka, nadrealista, eseista, romansijer, pesnik i slikar, rođen u Ćupriji 1898. godine, školovan u Francuskoj – Grenoblu i Nici, Filozofski fakultet započeo u Parizu, završio u Beogradu. Kao mladić, preživeo, povlačenje preko Albanije! Nakon nadrealističkog eksperimenta, Matić je svoj poetski izraz pronašao u misaonoj i intelektualnoj poeziji. Njegovi eseji odlikuju se preciznošću izraza, širokom erudicijom i stilskom jasnoćom. Prvu samostalnu knjigu, zbirku eseja „Jedan vid francuske književnosti“ (1952), objavio je tek u pedesetčetvrtoj godini života. Prvu pesničku knjigu, „Bagdala“ (1954), u pedesetšestoj. Kasnije, sve do smrti, bio je plodan u obe oblasti, i u poeziji i u esejistici. Kao nadrealista, prošao je kroz sve faze, od nadrealističke preko socijalno-aktivističke do neomodernističke. Umro je u Beogradu 1980. godine.

Radi promovisanja likovne umetnosti i širenja ideje u kojoj su dve ili više umetnosti u kohabitaciji, realizovan je ovaj koncept izložbe kako bi se popularizovala decentralizacija kulture i kulturnog delovanja. U tom cilju, i pored nepovoljne finansijske situacije, odlučili smo da prema skromnim mogućnostima stimulišemo stvaraoce i priredimo građanima Ćuprije i regiona kvalitetnu izložbenu postavku „Matiću u čast“ koju će pratiti publikacija u vidu izložbenog kataloga. Za rad, koji prema mišljenju žirija, u najvećoj meri zadovolji kriterijume konkursa biće dodeljena nagrada „Matiću u čast“ . Nagrada se sastoji u plaketi i terminu za samostalno izlaganje u Galeriji Muzeja za izlagačku sezonu 2017, „Posebno priznanje Narodne biblioteke Dušan Matić Ćuprija“ kao i pohvalu.

Rezultati žiriranja biće naknadno objavljeni na sajtu Muzeja a autori koji su konkurisali će o rezultatima konkursa biti obavešteni putem mejla.

Izložba će biti otvorena u Galeriji Muzeja 12.09. i trajaće do 24.09.2016. godine. Organizator se obavezuje da radove dostavi autorima na način na koji su pristigli na konkurs najkasnije 10 dana od završetka izložbe. Organizator ne snosi odgovornost za eventualno oštećenje radova u toku transporta radova kao ni za bezbednost radova koji se ne preuzmu u predviđenom roku. Troškove transporta radova snosi autor.

U Ćupriji dana 15.03.2016. godine

Direktor Muzeja
„Horeum Margi – Ravno“ Ćuprija

Mr prim. um. Novak Novaković

PRIJAVA NA KONKURS

PODACI O AUTORU:

Ime i prezime:
Godina i mesto rođenja:
Adresa:
Obrazovanje:
Kontakt telefon:
e-mail:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Svojeručan potpis autora
iseći i zalepiti na poleđinu rada
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PODACI O RADU:

Ime autora:
Adresa:
Kontakt tel.:
Naziv rada:
Format:
Tehnika:
Godina nastanka: