Песма

Фотографија: Несразмерност | Зоран Пешић Сигма

Ако је Бог направио свет
да свако заузима
складни део простора
онда си на овој фотографији
ухватила извитоперено чудо

како да разумем очекивање
те љупке жене
сређене за излазак
испод огромног прозора

познајем оне које су читав живот
чекале
зарад само једног срећног тренутка

© Зоран Пешић Сигма

Фотографија: Несразмерност - Ени Кукола
Фотографија: Несразмерност – Ени Кукола

Φωτογραφία: Δυσαναλογία

Αν ο Θεός δηµιούργησε τον κόσµο
ώστε καθένας ν’ απολαµßάνει
ένα αρµονικό κοµµάτι χώρου
τότε σ’ αυτή τη φωτογραφία
έπιασες ένα στρεßλωµένο θαύµα

πώς να καταλάßω τη λαχτάρα
αυτής της όµορφης γυναίκας
που ετοιµάστηκε για έξοδο
κάτω από ένα τεράστιο παράθυρο
αναγνωρίζω εκείνες που όλη τη ζωή
περίµεναν
µια στιγµή ευτυχίας


(песма из књиге „Неухватљиво време“ Зорана Пешића Сигме, објављенe двојезично, на српском и грчком језику  – препоручила: Ана Цветановић)