Рок: 1. јул 2016.

Конкурс за најбољу љубавну песму за награду „Дисово злаћано перо“

Књижевни клуб „Дис“ Бачка Паланка

Књижевни клуб „Дис“ и Културни центар из Бачке Паланке расписују Конкурс за најбољу љубавну песму за награду ДИСОВО ЗЛАЋАНО ПЕРО.

Услови конкурса:

 • Један аутор може послати највише 3 песме.
 • Песме се шаљу у 3 примерка.
 • Конкурс има три категорије:
  – прва је ученици од првог до четвртог разреда основне школе,
  – друга од петог до осмог разреда основне школе,
  – и трећа пунолетни аутори.
 • Песме морају бити необјављене.
 • Песма не сме бити дужа од 28 редова.
 • Радове слати под шифром са решењем шифре у посебној коверти.
 • Један аутор може да учествује само са једном шифром.

Конкурс је отворен од 1. маја до 1. јула сваке године.

Додела награда је 1. августа сваке године у 19 часова у Свечаној сали Музеја, Бачка Паланка.

Песме слати на адресу:

Ненад Неша Живков
(За књижевни конкурс)
Слободана Бајића 18
21400 Бачка Паланка

Обавезно на коверти написати категорију.