Rok: 20. avgust 2016.

Književni konkurs za 24. „Pesničke rukoveti“

Krajinski književni klub - Negotin

„Krajinski književni klub“ iz Negotina raspisuje konkurs za 24. „Pesničke rukoveti“, i to za kratku prozu, poeziju i esej na temu „Predgrađe“.

Uslovi konkursa:

– tekstovi ne smeju biti prethodno objavljeni (ni u štampanom ni u elektronskom obliku);
– tekstovi moraju biti na srpskom jeziku;
– jedna osoba može poslati najaviše 2 kratke priče (do 5 stranica), 3 pesme (pesma ne sme biti duža od 30 stihova), 1 esej (1000 znakova) na temu „Predgrađe“;
– radove slati u elektronskoj formi (Word format, font Times New Roman,12) sa naznakom za konkurs „Pesničke rukoveti“ u dva mejla (prvi mejl treba da bude naslovljen nazivom dela i potpisan šifrom, drugi mejl treba da bude naslovljen nazivom šifre i da sadrži ime i prezime, adresu, kontakt telefon, mejl i kratku biografiju) na mejl: krajinskiknjizevnik@gmail.com;
– jedan autor može se takmičiti samo u jednoj kategoriji (kratka proza, poezija ili esej).

Konkurs je otvoren od 1. jula do 20. avgusta 2016.godine.

Rezulatati konkursa biće objavljeni 21. septembra 2016. godine na sajtu www.konkursiregiona.net nagrađeni radovi biće objavljeni u časopisu za književnost, umetnost i kulturu „Buktinja“ 2017. godine i na blogu Krajinski književni klub Negotin.

Za sve dodatne informacije u vezi konkursa, zaintresovani se mogu obratiti na elektronskoj adresi: krajinskiknjizevnik@gmail.com. ili preko Facebook stranice i Twitter profila.

Upravni odbor Krajinskog književnog kluba.

Negotin, 30. jun 2016. godine.