Рок: 30. септембар 2016.

Конкурс за необјављени рукопис поезије

Центар за туризам, културу и спорт Сврљиг, организатор песничких сусрета „Дани Гордане Тодоровић“, расписао је конкурс за необјављени рукопис поезије.

Право учешћа имају песници који пишу на српском језику.

Рукопис, обима до пет штампарских табака, потписати шифром и доставити у три примерка.

Решење шифре, у посебном коверту, са кратком биографском белешком, адресом и бројем телефона, приложити уз рукопис и послати на адресу:

Центар за туризам, културу и спорт
(за књижевни конкурс)
ул. Боре Прице 2
18360 Сврљиг

Награда је штампање књиге у едицији часописа „Бдење“.

Крајњи рок за слање рукописа је 30. септембар 2016. године.

Више информација на телефон: 018/821–059.