Rok: 1. jul 2016.

Konkurs za međunarodni pesnički maraton u Kikindi

Književni klub „Duško Trifunović“ Kikinda

Klub književnika „Duško Trifunović“ iz Kikinde raspisuje konkurs za međunarodni pesnički maraton – Nikola Vasić Topolovački „Dosta se život igrao mene“.

Uslovi konkursa:

– jedna neobjavljena pesma do 28 stiha, tema slobodna;
– font 12 Times New Roman;
– uz pesmu dostaviti kratku biografiju, kontakt telefon, tačnu adresu prebivališta, elektronsku adresu;
– uz podatke napisati da li ste u mogućnosti odnosno da li želite da prisustvujete maratonu;
– pesmu dostaviti na srpskom jeziku;
– ukoliko pesma nije na srpskom jeziku obavezno dostaviti prevod;
– učešće 500.00 RSD / 8 Eura za autore van Srbije.

Konkurs je otvoren od 10.04.2016. do 01.07.2016, a maraton će se održati u prvoj polovini avgusta u prostorijama Kulturnog Centra Kikinda uz prigodan kulturno umetnički program, na kome će biti promovisan zbornik „Dosta se život igrao mene“ štampan od odabranih radova.

NAPOMENA: Maraton nije takmičarskog karaktera.

Svaki autorski rad koji bude duži od navedenog i nema kvačice na latinična slova č, ć, ž, š, automatski će biti eliminisan i vraćen autoru kao i radovi poslati poštom.

Radove će odabirati stručni žiri od četiri člana, a spisak odabranih radova ćemo objaviti u prvoj polovini jula.

Samo autori čiji radovi budu uvršteni u zbornik treba da plate učešće u navedenom iznosu do kraja jula na broj žiro-računa koji će im biti naknadno dostavljen. Autori koji ne budu ispunili sve uslove biće takođe automatski eliminisani bez prava žalbe.

Na maraton će biti pozvano oko 50 učesnika, čiji radovi budu zastupljeni u zborniku, koji će imati obezbeđenu večeru, piće i zbornik. Autorima koji ne budu prisustvovali završnoj manifestaciji biće poslat zbornik na navedenu adresu koju nam budu dostavili.

RADOVE SLATI NA ADRESU: klubduskotrifunovic@gmail.com

KONTAKT TELEFONI: +38164/535-62-13, +38164/958-56-54