Rok: 15. avgust 2016.

Konkurs X Međunarodne izložbe umetnika „Grad muzej železnice Lapovo“

KTC „Stefan Nemanja“ Lapovo

KTC „Stefan Nemanja“ Lapovo objavljuje konkurs i pravilnik i poslovnik X Međunarodne izložbe umetnika „Grad muzej železnice Lapovo“:

I – Uvodne napomene

Član 1.
Organizator X Međunarodne izložbe umetnika „Grad muzej železnice Lapovo“ (u daljem tekstu: izložba) je Kulturno-turistički centar „Stefan Nemanja“ Lapovo (u daljem tekstu: organizator).

Član 2.
Otvaranje izložbe je zakazano za 14.09.2016. godine u galeriji Kulturno-turističkog centra „Stefan Nemanja“ Lapovo. Postavka izložbe će trajati 20 dana.

II – Uslovi učešća

Član 3.
Konkurs je otvoren za sve umetnike koji prihvataju uslove učešća. Kotizacija za učešće na konkursu je 500,00 dinara za svakog autora. Sredstva kotizacije služe za nadoknadu troškova:

– vraćanje radova autoru,
– nagradni fond u vrednosti od 300.000 dinara,
– osiguranje radova u toku trajanja izložbe,
– ostali troškovi.

Član 4.
Uplatu kotizacije izvršiti na uplatni račun br. 840-384668-36
Korisnik: Kulturno-turistički centar „Stefan Nemanja“ Lapovo
Svrha plaćanja: za izložbu “ Grad muzej železnice Lapovo“
Poziv na broj: 101

Kotizacija se ne vraća.

Član 5.
Umetnici zadržavaju potpunu slobodu izbora tehnike. Za izlaganje će biti prihvaćeni samo radovi koje Selekciona komisija bude vrednovala kao dela umetničkog dometa.
Umetnici konkurišu sa najviše tri rada.

Član 6.
Izložbene kategorije su:

1. slikarstvo,
2. fotografija,
3. skulptura.

Član 7.
Za radove u dvodimenzionalnoj tehnici maksimalno dozvoljene dimenzije sa ramom su 70 x 100 cm. Za radove u tri dimenzije maksimalno dozvoljena veličina je 40 x 70 x 100 cm. Na tehničkoj selekciji biće odbijeni svi radovi koji odstupaju od naznačenih dimenzija i odmah vraćeni autoru.

Član 8.
Radovi moraju da budu opremljeni za izlaganje osim fotografija inostranih autora. Na poleđini rada obavezno nalepiti nalepnicu organizatora

III – Prijava na konkurs i kontakt

Član 9.
Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu dobiti od organizatora elektronskom poštom ili sa sajta www.ktclapovo.rs. Organizator priznaje i fotokopiran formular.

Član 10.
Prijavni formular popuniti čitko, štampanim slovima sa svim traženim podacima. Podaci iz prijavnog formulara biće upotrebljeni za katalog kao i fotografija autora u elektronskoj formi. O eventualnoj promeni adrese obavezno obavestiti organizatora.

Član 11.
Radovi i prijavni formular dostavljaju se od 18.04.2016. do 15.08.2016. godine, lično ili putem pošte na adresu:

Kulturno-turistički centar „Stefan Nemanja“
Njegoševa 33
34220 Lapovo

a ime autora i fotografija na e-mail: ktcsnlapovo@gmail.com.

Član 12.
Troškove dostave radova snose umetnici, a troškove vraćanja radova snosi organizator.

Član 13.
Kontakt sa autorima obavljaće se telefonom – faksom: 034/6851-361 i elektronski: ktcsnlapovo@gmail.com. Kontakte će obavljati Organizacioni odbor.

IV – Selekcija radova

Selekciju radova izvršiće Selekciona komisija.

Član 14.
Organizator će obavestiti sve autore o rezultatima selekcije i vratiti odbijene radove do 25.08.2016. godine. Rok za povratak izloženih radova je 30 dana po zatvaranju izložbe odnosno do 05.11.2016. godine.

V – Katalog

Član 15.
Organizator će publikovati katalog u boji sa kataloškim podacima i jednom ili dve reprodukcije rada svakog izlagača. Autori se odriču prava naknade za reprodukovanje rada u katalogu, kao i za propagandu izložbe u najširem smislu. Svaki izlagač dobiće dva primerka kataloga bez nadoknade.

VI – Bezbednost radova

Član 16.
Organizator ne snosi odgovornost za oštećenje radova u transportu. Zapisnik o oštećenju radova u transportu biće odmah dostavljen autorima. Radovi će biti osigurani u vremenu trajanja izložbe.

Član 17.
Organizator snosi odgovornost za radove od trenutka preuzimanja do trenutka predaje u Pošti. Autori čiji radovi, eventualno, budu oštećeni krivicom organizatora biće obeštećene u iznosu utvrđenom od strane Selekcione komisije. Ukoliko rad nestane krivicom organizatora, biće obeštećene u vrednosti utvrđenoj dogovorom između autora i organizatora

VII – Nagrade

Član 18.
Organizator ne dodeljuje novčane nagrade, ali dodeljuje statue i diplome u sve tri kategorije kao i robne nagrade. Posebno se dodeljuje statua sveukupnom pobedniku izložbe. Fond za nagrade X MEĐUNARODNE IZLOŽBE UMETNIKA „GRAD MUZEJ ŽELEZNICE LAPOVO“ iznosi 300.000 dinara.

VIII – Završne odredbe

Član 19.
Izložba neće biti organizovana isključivo u slučaju vanrednih okolnosti.

Član 20.
Potpisivanjem prijavnog formulara, autori prihvataju sve navedene odredbe Pravilnika i poslovnika X MEĐUNARODNE IZLOŽBE UMETNIKA „GRAD MUZEJ ŽELEZNICE LAPOVO“

U Lapovu, 08. 04. 2016. god.
Organizacioni odbor