Rok: 15. avgust 2016.

Konkurs „Short cut“ za kratki film i fotografiju

Udruženje za medijsku afirmaciju „MAT“ iz Inđije, organizuje reviju kratkometražnih filmova pod nazivom „Short cut“ koja je planirana za 11. septembar 2016. godine. Na festivalu se prikazuju kratki igrani, dokumentarni i eksperimentalni filmovi. Festival je otvoren kako za filmove domaćih autora, tako je okrenut i autorima iz celog sveta. Tematika filmova treba da je iz oblasti: ekologije, turizma i kulinarstva.

„Short cut“ 2016 - Inđija

Javni poziv za učesnike „Short cut“ revije je od 15. jula do 15 avgusta. Pristigle radove pregleda stručna četvoročlana komisija. Selekciona komisija neće uzimati u razmatranje radove koji sadrže uvredljive ili agresivne poruke ili sadržaj.

PRAVILA UČEŠĆA

– Film ne sme da traje duže od 15 minuta.

– Film ne sme biti proizveden pre 2014. godine.

– Udruženje “MAT” može koristiti delove ili kompletne filmove u službi promocije.

– Autor snosi odgovornost po pitanju autorskih prava filma.

– Potrebno je dostaviti formular, fotokopiju uplatnice (za kotizaciju), fotografiju autora i film u formatu MPEG-4 (preko servisa www.wetransfer.com, ili transferxl.com) a najkasnije 15.08.2016. na adresu shortcutfest@gmail.com.

Prijava za festival podrazumeva kotizaciju koja iznosi 500,00 dinara. Kotizacija za sve prijave pristigle izvan Srbije iznosi 5 evra. Kotizaciju je potrebno uplatiti do 15. avgusta kako bi komisija uzela filmove u selekciju.

Festivalska komisija dodeljije prve nagrade u sve tri kategorije kao i gran-pri festivala. Postoji otvorena mogućnost da, ukoliko to komisija oceni, da bude dodeljena specijalna nagrada festivala.

KONKURS ZA FOTOGRAFIJU

Organizatori „Short cut“ festivala u okviru pratećeg programa organizuju izložbu fotografija pod nazivom „Objektiv(n)i“, te ovom prilikom pozivaju sve zainteresovane da ukoliko žele da učestvijuju na izložbi, fotografije sa ličnim podacima i kontakt telefonom dostave na mail shortcutfest@gmail.com sa naznakom za foto konkurs „Short cut“, od 15. jula do 15. avgusta 2016. godine. Autori fotografija nisu u obavezi plaćanja kotizacije.

Telefoni za dodatne informacije: Zorica Banić – 061 13 88 382 ili Radmila Mitrović – 064 13 77 694.

Više informacija o festival i načinu prijavljivanja na sajtu: www.turistickikanal.net.