Рок: 15. септембар 2016.

Конкурс сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2016“

Признање Жикишон

Организациони одбор Сатиричне позорнице „Жикишон“ Књижевно-уметничке асоцијације „Артија“ расписује конкурс сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2016“.

Конкурс се састоји из три категорије: афоризми, сатирично-хумористична песма и сатирично-хумористична прича. До 15 афоризама (не мање од 10) на тему „Лабудова песма“ и(ли) „Пирова победа“ (где није услов стриктно помињати ова два појма) и једну песму (до једне куцане стране) и(ли) једну причу (до две куцане стране) на слободну тему слати под следећим условима:

– радове потписане шифром слати на електронску адресу zikison@gmail.com, са насловом За конкурс Жикишон 2016;

– за слање радова користити Word документ (doc или docx формат), кад се ради о латиници са „нашим“ слова (č, ć, š, ž, đ), у величини фонта 12 и са проредом вредности 1.0;

– решење шифре, са краћом биографијом и контакт подацима аутора, такође у Word документу, слати на електронску адресу: artija.kua@gmail.com, са насловом изабране шифре којом су потписани радови;

– обе поруке, и са радовима и са решењем шифре, морају бити послате са исте електронске адресе;

– један аутор може слати радове само под једном шифром!

Радови који нису послати под наведеним условима конкурса неће се узимати у обзир.

Одлука о наградама биће донесена на основу бодовања трочланог жирија. У категорији „Афоризми“ награђује се серија афоризама, а у све три категорије биће награђен по један најбољи рад признањем и повељом „Жикишон“, као и другим пригодним поклонима, док ће ауторима још по два рада из сваке категорије бити уручене или послате дипломе уз по једну књигу Библиотеке Артија. Организатор задржава право да у свакој категорији додели мање награда од предвиђених у случају да радови према бодовању жирија не задовољавају квалитетом.

Специјална награда конкурса „Зоран Матић Мазос“ биће додељена оном ко најдуховитије и најпрецизније једним афоризмом опише карикатуру аутора Живојин Павловић Жикишон, објављену у листу „Хумор“ 1921. године. У случају да пристигне више афоризама једног аутора, у обзир ће бити узет први у низу. Награда се састоји од дипломе и карикатуре која је тема ове награде, а која ће бити изложбено опремљена.

Карикатура - Жикаченко
Карикатура аутора Живојина Павловића Жикишона, тема истоименог конкурса за 2016. годину

Конкурс је отворен до 15. септембра 2016. године, а резултати конкурса ће бити објављени почетком октобра.

Организатор конкурса задржава право објављивања књиге са приспелим радовима.

Ако се створе услови, као и претходних година, Фестивал сатире и хумора „Сатирична позорница Жикишон 2016“ биће одржан у новембру у Параћину, када ће бити уручене награде и презентовани најбољи радови.

За додатне информације обратити се на електронску адресу: artija.kua@gmail.com.

Више о животу и раду Жикишона и Мазоса на веб сајту zikison.net.

Владица Миленковић,
заступник КУА „Артија“
и Сатиричне позорнице „Жикишон“

Параћин, 15. јул 2016.