Рок: 20. август 2016.

Књижевни конкурс за 24. „Песничке руковети“

Крајински књижевни клуб - Неготин

„Kрајински књижевни клуб“ из Неготина расписује конкурс за 24. „Песничке руковети“, и то за кратку прозу, поезију и есеј на тему „Предграђе“.

Услови конкурса:

– текстови не смеју бити претходно објављени (ни у штампаном ни у електронском облику);
– текстови морају бити на српском језику;
– једна особа може послати најавише 2 кратке приче (до 5 страница), 3 песме (песма не сме бити дужа од 30 стихова), 1 есеј (1000 знакова) на тему „Предграђе“;
– радове слати у електронској форми (Word формат, фонт Times New Roman,12) са назнаком за конкурс „Песничке руковети“ у два мејла (први мејл треба да буде насловљен називом дела и потписан шифром, други мејл треба да буде насловљен називом шифре и да садржи име и презиме, адресу, контакт телефон, мејл и кратку биографију) на мејл: krajinskiknjizevnik@gmail.com;
– један аутор може се такмичити само у једној категорији (кратка проза, поезија или есеј).

Конкурс је отворен од 1. јула до 20. августа 2016.године.

Резулатати конкурса биће објављени 21. септембра 2016. године на сајту www.konkursiregiona.net награђени радови биће објављени у часопису за књижевност, уметност и културу „Буктиња“ 2017. године и на блогу Крајински књижевни клуб Неготин.

За све додатне информације у вези конкурса, заинтресовани се могу обратити на електронској адреси: krajinskiknjizevnik@gmail.com. или преко Facebook странице и Twitter профила.

Управни одбор Крајинског књижевног клуба.

Неготин, 30. јун 2016. године.