Rok: 1. novembar 2016.

Konkurs Srpskog narodnog foruma za kratku priču

Srpski narodni forum

Srpski narodni forum raspisuje prvi konkurs za kratku priču na teme „Sloboda“ i „Juče i sutra“.

Sloboda kao stanje ili nedostatak, prostor samoostvarenja. Sloboda koja se želi, osvaja, gubi i traži. Oslobađanje duha, uma i tela. Slobodne ljubavi i ljubavi bez slobode. Ljudske slobode i prava. Lišenost slobode, zatočeništvo. Društva bez sloboda i borba za njih.

Jučerašnjica i sutrašnjica kao tereti i novi horizonti; ideal i stigma.

Priče mogu biti bilo kojeg žanra, s obzirom da naše teme ostavljaju priličan spektar mogućnosti.

Tri najbolje priče biće nagrađene kompletom knjiga, a sve ostale koje uđu u širi izbor biće tokom proleća 2017. štampane u zajedničkoj zbirci, te će parcijalno biti i objavljivane na našem portalu.

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2016. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 10. decembra.

Priče treba da budu napisane na srpskom jeziku i pismu, ne duže od 8.000 karaktera (do 3 kucane strane), otkucane u Word dokumentu, Times New Roman fontom, formatom 12 (uz obavezno korišćenje slova Ć, Đ, LJ, NJ, Š).

Priče šaljite na adresu e-pošte: snf@europe.com.

Uz priču dostavite i biografske i kontakt podatke.

Jedan autor može poslati do tri priče.

Zoran Kojić
Glavni urednik i generalni sekretar SNF-a