Rok: 23. avgust 2016.

Konkurs za najbolju pesmu na temu vina i grožđa

Vinski bal - Vlasotince

Direkcija „Vinskog bala 2016“ raspisala je konkurs za izbor najbolje pesme na temu vina i grožđa.

Do sada neobjavljene radove možete slati najkasnije do 23.08.2016. godine na adresu:

Kulturni centar Vlasotice
Ulica AVNOJ-a br. 1
16210 Vlasotince

ili

Turistička organizacija opštine Vlasotince
Trg oslobođenja 13
16210 Vlasotince.

Pesmu je potrebno poslati pod šifrom u pet primeraka i ključ šifre, u manjoj koverti. Broj radova je neograničen.

Radovi se ne vraćaju autorima, već organizator zadržava pravo korišćenja i objavljivalja.