Rok: 20. avgust 2016.

Književni konkurs „Banatsko pero 2016.“

Biblioteka „Branko Radičević“ Žitište

Biblioteka i Klub knjige „Branko Radičević“ iz Žitišta objavljuju Književni konkurs „Banatsko pero 2016.“ za neobjavljene priče, pesme i aforizme.

Pravo učešća na Književnom konkursu imaju svi autori koji pišu na srpskom jeziku. Radovi se primaju do 20. avgusta 2016. godine.

USLOVI KONKURSA:

1. Prozaisti dostavljaju do tri (3) priče, do 80 redova kucanog teksta u dva primerka pod šifrom.
2. Pesnici dostavljaju do pet (5) pesama u dva primerka pod šifrom.
3. Aforističari dostavljaju do dvadeset (20) aforizama pod šifrom.

Rešenje šifre sa ličnim podacima, kraćom biografijom, brojem telefona, i-mejl adresom, kućnom adresom priložiti uz radove u posebnom kovertu.

Radove slati na adresu:
Biblioteka „BRANKO RADIČEVIĆ“
Ive Lole Ribara 1
23210 ŽITIŠTE
(za „Banatsko pero“)

NAPOMENE:

– priče i pesme za decu, satirična i haiku poezija se neće razmatrati,
– jedan autor može konkurisati u sva tri žanra – pod istom šifrom,
– radovi moraju biti otkucani ili odštampani,
– radovi prispeli na Konkurs se ne vraćaju
– rukopisi koji ne odgovaraju uslovima Konkursa neće biti prihvaćeni,
– sva prava zadržava organizator konkursa.

Žiri, kojeg je imenovao Organizacioni odbor, odabraće radove koji će biti objavljeni u Zborniku, a za najbolje radove će autorima će biti uručene diplome „Belo pero“.

Promocija Zbornika i priznanja će biti u drugoj polovini oktobra 2016. godine.

Za sva obaveštenja možete se obratiti na telefon 023/ 821-275.