Rok: 15. avgust 2016.

Konkurs „Slobodan Stojanović“ za neobjavljenu dramu

Konkurs „Slobodan Stojanović“

Narodna biblioteka „Ilija M. Petrović“ iz Požarevca raspisuje nagradni konkurs „Slobodan Stojanović“ za najbolju neobjavljenu dramu.

O dobitniku nagrade odlučivaće stručni žiri.

Nagrada obuhvata objavljivanje drame, dodelu Povelje „Slobodan Stojanović“ i novčani iznos.

Radove slati u tri primerka pod šifrom, od dana objavljivanja do 15. avgusta 2016. godine, na adresu:

Narodna biblioteka „Ilija M. Petrović“
Drinska 2
12000 Požarevac

sa naznakom: „Konkurs za dramu“.

Rešenje šifre dostavlja se uz tekst u zatvorenom kovertu.

Rukopisi poslati na Konkurs se ne vraćaju autorima.

Rezultati Konkursa biće objavljeni do 30. septembra 2016. godine.

Informacije na tel: 012/221-957, 531-929.

Kontakt osoba: Tatjana Živković.