Rok: 15. septembar 2016.

Konkurs satire i humora „Živojin Pavlović Žikišon 2016“

Priznanje Žikišon

Organizacioni odbor Satirične pozornice „Žikišon“ Književno-umetničke asocijacije „Artija“ raspisuje konkurs satire i humora „Živojin Pavlović Žikišon 2016“.

Konkurs se sastoji iz tri kategorije: aforizmi, satirično-humoristična pesma i satirično-humoristična priča. Do 15 aforizama (ne manje od 10) na temu „Labudova pesma“ i(li) „Pirova pobeda“ (gde nije uslov striktno pominjati ova dva pojma) i jednu pesmu (do jedne kucane strane) i(li) jednu priču (do dve kucane strane) na slobodnu temu slati pod sledećim uslovima:

– radove potpisane šifrom slati na elektronsku adresu zikison@gmail.com, sa naslovom Za konkurs Žikišon 2016;

– za slanje radova koristiti Word dokument (doc ili docx format), kad se radi o latinici sa „našim“ slova (č, ć, š, ž, đ), u veličini fonta 12 i sa proredom vrednosti 1.0;

– rešenje šifre, sa kraćom biografijom i kontakt podacima autora, takođe u Word dokumentu, slati na elektronsku adresu: artija.kua@gmail.com, sa naslovom izabrane šifre kojom su potpisani radovi;

– obe poruke, i sa radovima i sa rešenjem šifre, moraju biti poslate sa iste elektronske adrese;

– jedan autor može slati radove samo pod jednom šifrom!

Radovi koji nisu poslati pod navedenim uslovima konkursa neće se uzimati u obzir.

Odluka o nagradama biće donesena na osnovu bodovanja tročlanog žirija. U kategoriji „Aforizmi“ nagrađuje se serija aforizama, a u sve tri kategorije biće nagrađen po jedan najbolji rad priznanjem i poveljom „Žikišon“, kao i drugim prigodnim poklonima, dok će autorima još po dva rada iz svake kategorije biti uručene ili poslate diplome uz po jednu knjigu Biblioteke Artija. Organizator zadržava pravo da u svakoj kategoriji dodeli manje nagrada od predviđenih u slučaju da radovi prema bodovanju žirija ne zadovoljavaju kvalitetom.

Specijalna nagrada konkursa „Zoran Matić Mazos“ biće dodeljena onom ko najduhovitije i najpreciznije jednim aforizmom opiše karikaturu autora Živojin Pavlović Žikišon, objavljenu u listu „Humor“ 1921. godine. U slučaju da pristigne više aforizama jednog autora, u obzir će biti uzet prvi u nizu. Nagrada se sastoji od diplome i karikature koja je tema ove nagrade, a koja će biti izložbeno opremljena.

Karikatura - Žikačenko
Karikatura autora Živojina Pavlovića Žikišona, tema istoimenog konkursa za 2016. godinu

Konkurs je otvoren do 15. septembra 2016. godine, a rezultati konkursa će biti objavljeni početkom oktobra.

Organizator konkursa zadržava pravo objavljivanja knjige sa prispelim radovima.

Ako se stvore uslovi, kao i prethodnih godina, Festival satire i humora „Satirična pozornica Žikišon 2016“ biće održan u novembru u Paraćinu, kada će biti uručene nagrade i prezentovani najbolji radovi.

Za dodatne informacije obratiti se na elektronsku adresu: artija.kua@gmail.com.

Više o životu i radu Žikišona i Mazosa na veb sajtu zikison.net.

Vladica Milenković,
zastupnik KUA „Artija“
i Satirične pozornice „Žikišon“

Paraćin, 15. jul 2016.