Rok: 20. avgust 2016.

Konkurs „Enigmatski Dani ludaje 2016“

Enigmatski klub „Kikinda“

Enigmatski klub „Kikinda“ raspisuje sastavljački konkurs „Enigmatski Dani ludaje 2016“ u tri discipline: skadinavka, anagram i rebus.

SKANDINAVKA
Sastavite skandinavku veličine bruto s opisnim poljima 16×12 polja (15×11 neto) sa otvorom za sliku 6×6 u bilo kom uglu. Skandinavke će biti objavljivane u „Kikindskim novinama“, te treba koristiti pojmovi prilagođeni srpskom jezičkom standardu. Obavezno uvrstiti: ime i prezime aktuelne (žive) poznate ličnosti iz Srbije, koje se ukršta sa SAMO JEDNIM od ponuđenih pojmova: LUDAJA, SUVAČA, SOVA UTINA, VELIKA DROPLJA ili KIKINDA. Nije dozvoljen „ulaz“ u opisna polja, ali ime i prezime se može „lomiti“ pod uglom od 90 stepeni (samo ako je duže od 15 slova).

ANAGRAM
Sastavite čist anagram od narodne poslovice:
ZLATO SE U VATRI PREBIRA, A ČOVEK U NEVOLJI.

REBUS
Sastavite klasični rebus u kome se u postavci (ne nužno i u rešenju) koristi najmanje jedan sportski pojam koji se piše malim slovom (nazivi sportova, termini, rekviziti, neka sportska aktivnost,…).

Propozicije:
1. Pravo učešća imaju svi koji žele, sa najviše po 5 radova za svaku disciplinu (dakle 3 x5).
2. Sastavi se potpisuju punim imenom i prezimenom autora. Skandinavke koje je sastavio kompjuter ne treba slati, a svaki učesnik svojom čašću garantuje da je on autor poslatih radova (skandinavke, anagrama i rebusa).
3. Skandinavke treba opisivati na jedan od uobičajenih načina (onako kako se šalju listovima). Za manje poznate pojmove treba navesti izvore.
4. Radovi se sastavljaju na srpskom jeziku (ekavica).
5. Važan kriterijum za vrednovanje ukrštenica jeste rešivost. Dodatni kvalitet čini izbor reči, lepota kombinacije, te ostali uobičajeni kriterijumi za vrednovanje enigmatskih sastava.
6. Ranije objavljeni rebusi biće eliminisani pre žiriranja.
7. Radovi se šalju na adrese: slavkobovan@yahoo.co.uk ili slavkobovan@gmail.com.
ili poštom na adresu: Slavko Bovan, Gavrila Principa 11, 23300 Kikinda.
8. Rok: 20.08.2016. do 24 sata.
9. Ocenjivanje će obaviti žiri sastavljen od uglednih enigmata po izboru EK „Kikinda“. Radovi koji budu u konkurenciji za nagrade biće ponuđeni žiriju pod šifrom.
10. Proglašenje pobednika u okviru manifestacije „Dane ludaje“.

NAGRADE
Za svaku disciplinu biće dodeljen pehar i novčana nagrada od 5000 dinara za pobednika, dok će još nekoliko kvalitetnih sastava biti nagrađeno drugim prigodnim nagradama.

NAPOMENA
Autori mogu poslati i više od 5 skandinavki, rebusa ili anagrama, ali u tom slučaju treba da naglase kojih 5 prijavljuju za takmičenje.

EK „Kikinda“ poziva sve kolege da svojim učešćem omasove ovo takmičenje i samim tim učine ga boljim.

Konkurs je organizovan u saradnji sa lokalnom samoupravom.

„Dani ludaje“ je manifestacija koja se godinama organizuje u Kikindi u čast tikve, bundeve, misirače ili ludaje.