U Domu omladine Beograda od 18. juna

Izložba o socijalističkoj disko kulturi u SFRJ

Izložba „Ostati živ: Socijalistična disko kultura“

U subotu 18. juna u 20 časova, u Klubu Doma omladine Beograda, biće otvorena izložba Marka Zubaka „Ostati živ: Socijalistična disko kultura“.

Tema ove izložbe je disko kultura koja se krajem 1970-ih i početkom 1980-ih godina razvila u SFRJ, uvukavši se u brojne pore društva, da bi na kraju ostala zaboravljena.

Izložba se bavi danas zaboravljenom disko groznicom koja je krajem 1970-ih i početkom 1980-ih godina zahvatila socijalističku Jugoslaviju premda je po svom hedonizmu i eskapizmu negirala originalnu radnu etiku, jednakost i modernistički progres socijalizma. Izložba će ukazati na različita, (ne)očekivana izvorišta diska koji je u Jugoslaviji izrastao na podlozi razvijene zabavne muzike, ali i potencijalno subverzivnih žanrova deriviranih iz rocka, poput beata i funka. Osvetljavajući prenos disko kulture u novo socijalističko okruženje, pratiće se njegova popularizacija kao oblika zapadne pop kulture, ali i posledično etabliranje i stapanje s neposrednim impulsima koje je rezultiralo stvaranjem vlastitog disko idioma, shodno postojećoj okolini.

Izložba „Ostati živ: Socijalistična disko kultura“

Izložba prikazuje jugoslovenski disko kao kompleksni društveno-kulturni fenomen, čiji su se efekti prelili izvan uske muzičke sfere. Eksponati dokumentuju njegov uticaj na stvaranje specifičnog životnog stila, estetike i pogleda na seksualnost, čemu je uveliko doprineo funkcionalni, plesni karakter diska prikladan za upotrebu u različitim kontekstima. Jugoslovenski deo je primer eksplozije potrošačkog socijalizma i okreta od starog k tržišnom modelu kulture. U tom smislu, izložba tretira disko kao svojevrsni izlog u kasni jugoslovenski socijalizam, prikazujući ga kao simptom njegovih inherentnih kontradikcija i produkt sistema koje je odustao od vlastite ideologije, prihvatajući svoju negaciju na neverbalnoj, plesnoj razini.

Izložba će biti otvorena do 26. juna 2016. godine.

Marko Zubak, rođen je 1975. godine u Zagrebu gde je završio Filozofski fakultet, smer istorija i filozofija. Za vreme studija pet godina radio je kao novinar, kritičar i urednik u redakciji kulture na zagrebačkom Radiju 101, te potom kao urednik u izdavačkoj kući Profil. Magistrirao je na Central European University u Budimpešti gde je i doktorirao s tezom o omladinskoj štampi u socijalističkoj Jugoslaviji (koja je trenutno u postupku objavljivanja). Tokom studija u Mađarskoj radio je na sakupljanju filmske građe za Open Society Archives, a godinu dana boravio je i na studijskom boravku na Osteuropa-Institut-u na Freie Universität-u u Berlinu. Od 2007. godine radi kao naučni istraživač na Hrvatskom institutu za istoriju u Zagrebu gde se bavi studentskim pokretima i subkulturama, medijima i popularnom kulturom u socijalističkoj Jugoslaviji. Sastavio je jednu antologiju, zastupljen je u nekoliko zbornika, objavljivao je članke u stručnim časopisima i autor je dve izložbe „Jugoslavenski omladinski tisak kao underground press (1968-1972)“ (predstavljena u Galeriji Doma omladine Beograda 2015. godine) te „Ostati živ: Socijalistička disko kultura“ koje su do sada održane na više lokacija. Trenutno se bavi klupskom kulturom u socijalističkoj Jugoslaviji.